Středisko kulturních služeb Svitavy

Aktuality

18.09.2012 - MOŽNOST PODNÁJMŮ PROSTOR FABRIKY

V Multifunkčním centru Fabrika máte možnost využití mnoha prostor ke krátkodobému podnájmu:


• Sál se zázemím (koncerty, divadla společenské události,...)
• Aula (semináře, kurzy,...) – prostor pro 60-70 osob
• 2 x učebna (semináře, kurzy,...) – prostor pro 1x20 osob, 1x30 osob


Mezi technické vybavení auly a učeben patří:


• projekční a zvuková technika
• Flipchart
• internet

 

Ceník podnájmů, veškeré technické informace a virtuální prohlídku prostor naleznete na stránkách http://www.fabrikasvitavy.eu

 

Poslední aktualizace: 18.09.2012

02.05.2016 - FOTOGALERIE

Veškeré fotografie z akcí, které se uskuteční si můžete prohlédnout na stránkách

http://fabrika-svitavy.rajce.idnes.cz/

https://www.zonerama.com/Strediskokulturnichsluzeb

Poslední aktualizace: 02.05.2016

24.08.2017 - Předprodeje

 

26.09.2017 - 19:00  - LIMONÁDOVÝ JOEDIVADELNÍ SPOLEK ŠEMBERA (Fabrika) 

                                 - Vstupné: 110,- Kč 

29.09.2017 - 20:00 -   Morčata na útěku - předprodej 180Kč/ na místě 220Kč (Tyjátr)

23.10.2017 - 19:00  - TERRY OLDFIELD & SORAYA - TOUR 2017 - 300 Kč

                                  ( kostel Navštívení Panny Marie )

6.11.2017 - 19:00   -  JAKUB SMOLÍK S DOPROVODNOU KAPELOU - 330 Kč ( Fabrika )

13.11.2017 - 19:00  -  Rodina je základ státu - ( Fabrika ) - Divadlo Palace

                                                                             řada 1 - 16  cena : 390 Kč
                                                               balkón -  řada 17 - 19 cena : 350 Kč
                                                                              řada  20 - 22 cena : 330 Kč

17.11.2017 - 19:30  - HARLEJ - 350 Kč ( Fabrika )

21.11.2017 - 19:00  - Manželský čtyřúhelník  - 300 Kč ( Fabrika )

 

 

 

!!! Pozor !!! Nyní můžete platit i platební kartou. Vstupenky placené kartou nelze vrátit ani vyměnit.                                                                                                

Pokud není akce zrušena nebo přesunuta, není možné vstupenky vyměnit ani vrátit.

 

 

Poslední aktualizace: 25.09.2017

17.02.2015 - Důležité upozornění

Vrácení vstupenek - Pokud není akce zrušena nebo přesunuta, není možné vstupenky vyměnit ani vrátit.

 

Nově vytvořené rezervace vstupenek (mimo Kina Vesmír) jsou 

platné tři dny od vytvoření, poté se rezervace automaticky ruší. 

 

Více informací na recepci ve Fabrice

 

Poslední aktualizace: 15.03.2016

07.12.2016 - Darujte kulturní zážitek !!!

 

Možnost zakoupení poukazu v jakékoliv hodnotě nebo na konkrétní pořad z našeho předprodeje na recepci v kulturním středisku Fabrika Svitavy.

 

Poslední aktualizace: 07.12.2016

13.12.2016 - Oživení historie měst Svitavy a Strzelin

Oživení historie měst Svitavy a Strzelin


8.prosince 2016 byl schválen projekt, který zavazuje dvě města k tomu, že se během dvou  následujících let velmi sblíží a dobře poznají: české Svitavy a polský Strzelin. A mám z toho opravdu velkou radost!
Město Strzelin leží na hranici Krkonošsko – Jesenického podhůří, 37 kilometrů od Vratislavi. Protéká jim řeka Olawa. Zdejší žulový lom patří mezi největší v Evropě.  V současné době zde žije asi 13 000obyvatel. První písemná zmínka o městě pochází z 12. století. V polovině 18. století byl Strzelin centrem české nekatolické menšiny, vystěhovalců pro víru.
Svitavy a Strzelin tedy spojuje historie spjatá s útěkem českých bratří do exilu. Mnoho evangelíků ze Svitavska uteklo do Strzelina, kde si zakoupili půdu. A tak kolem města Strzelin dodnes žijí jejich potomci, kteří si svou historii uvědomují a jsou na ni hrdi! Přetrvávají dávno založené vazby, na které nyní svitavští a srzelinští navazují! Proto přichází náš projekt. Projekt, který představí místní amatérskou kulturu obou měst.
Projekt naplňuje myšlenku setkávání amatérů v oborech: hudba, divadlo, výtvarné umění. Setkávat se budou amatérští umělci (pěvecké sbory, žáci základních uměleckých škol, dechové orchestry, kapely, divadelníci, fotografové, výtvarní umělci) střídavě ve Svitavách a Strzelině. Setkávání a společná vystoupení pomohou k vzájemnému poznávání obou zemí. Součástí projektu je i materiální vybavení – zakoupíme nový klavír do Fabriky, nakoupíme oblečení a notové stojany pro naše dechové soubory. Přátelé ze Strzelina pořídí nové hudební nástroje, stejnokroje a notové stojany pro jejich orchestr.
Tak nás čekají dva roky plné setkávání a společných chvil s velmi milými přáteli z polského města Strzelin – vzdáleného 162 kilometrů od nás, což jsou dvě hodiny autem. Těšme se. Budou to setkávání radostná a vzájemně obohacující!


Petr Mohr, ředitel Střediska kulturních služeb města Svitavy a vedoucí partner projektu

Poslední aktualizace: 03.01.2017

31.01.2017 - SvitARTy – výstava mladých svitavských výtvarníků

V prostorách nové přístavby v areálu kina Vesmír Svitavy
Vystavují:
Anna Bulvová, Tomáš Mohr, Adam Sodomka, Barbora Samuelová, Klára Šumberová, Zdeňka Kovářová, Simona Švihelová, Jakub Ducháček

 

Poslední aktualizace: 20.12.2016

25.08.2017 - KPH 2017/2018

Poslední aktualizace: 25.08.2017

07.10.2017 - Dalibor padesátiletí

 DALIBOR PADESÁTILETÝ

 Příběh člověka se začíná psát jeho  narozením, příběh sboru jeho  založením.
 Kdy to tedy všechno začalo?
 U zrodu DALIBORA stojí Jan  Nevěčný, svitavský sbormistr a  dirigent. V letech 1966 - 67 spojil  chrámový sbor se souborem  Lidového divadla a s tímto sborem  začal studovat klasický sborový  repertoár. Dal sboru pevné základy  a umělecký směr s téměř  profesionálním projevem. Po čtyřech  letech, v roce 1971, bohužel,  především kvůli nepříznivým  společenským poměrům, s mnohými členy odchází. Jeho krédem ve sboru byla láska k české hudbě a sborovému zpěvu, o čemž svědčí i znělka Votum, kterou pro Dalibor napsal.
Po půlroční odmlce obnovuje činnost Dalibora Vítězslav Veselý, učitel svitavské hudební školy. Sbor se postupně zapojuje do kulturního dění a reprezentuje Svitavy po celém Československu (Setkání pěvců, Rok české hudby, spolupráce s Eduardem Hakenem). Vítězslav Veselý zachoval a po 20 let udržel tradici sborového zpěvu ve Svitavách. Repertoár zaměřil na českou i světovou sborovou tvorbu, úpravy lidových písní a operní sbory. V rámci společenských možností dělal dobrou hudbu.
V roce 1990 přichází Richard Šafařík, který se sborem spolupracoval již v roce předcházejícím. Obměňuje repertoár a hledá nové možnosti vystoupení v Čechách i v zahraničí. V roce 1994 zakládá ve Svitavách Festival amatérských pěveckých sborů. Do práce se sborem se postupně zapojuje i Miroslava Ducháčková, která některé skladby řídila již za Vítězslava Veselého. Vede samostatně vystupující ženský sbor a řídí skladby a koncerty, které Richard Šafařík doprovází na klavír a varhany. V roce 1995 se stává jedinou sbormistryní a uměleckou vedoucí sboru. Přebírá kmenový repertoár, během dalších let sbor postupně zpívá i moderní světskou sborovou tvorbu, spirituály, polyfonii a vedle obvyklých kratších skladeb se začínají realizovat i větší projekty, například sborové kantáty a mše. Na klavír a varhany doprovází sbor od roku 1996 Marcela Černá. Dalibor spolupracuje se sbory z celé České republiky, účastní se sborových setkání a přehlídek. Je opakovaně zván na kulturní akce v zahraničí - do holandského Weespu, německého Plochingenu, slovenského Žiaru nad Hronom, Banské Štiavnice a Kremnice. Koncertuje v dalších evropských zemích, ve Francii, v Německu, v Polsku, a především vícekrát v Rakousku a v Itálii. A právě účast na prestižních evropských festivalech, spolupráce se zahraničními sbory a příprava celovečerních koncertů pro zahraniční vystoupení motivuje sbor k další práci.
Toto vše by ale nebylo možné uskutečnit bez podpory a pomoci Města Svitavy a Střediska kulturních služeb ve Svitavách, s nimiž je Dalibor úzce svázán.
Členy sboru spojuje pevné přátelství a láska ke zpěvu a hudbě. Amatérští zpěváci jsou lidé, kteří se věnují hudbě pro své potěšení a s cílem přenést radost do srdcí posluchačů. A to se Daliboru vskutku daří.

             Marcela Černá, Miroslava Ducháčková

 

Poslední aktualizace: 14.09.2017

Novinky e-mailem

Pokud máte zájem o zasílání emailem pořadů Střediska kulturních služeb a programu svitavských kin vždy v předstihu na další měsíc, zaregistrujte se pomocí Vašeho e-mailu.