Středisko kulturních služeb Svitavy

Aktuality

25.05.2017 - Hodnocení krajského kola celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby ČR - ČESKÝ VIDEOSALON 2017

Krajské kolo celostátní soutěže ČESKÝ VIDEOSALON 2017 proběhlo letos
28.dubna v kině Vesmír ve Svitavách. Po filmové produkci se tak jako vždy hodně
debatovalo. Organizátoři celé soutěže měli vše perfektně nachystáno, od projekce přes
ceny výhercům, nechybělo opět výborné občerstvení. Všude vládla příjemná nálada,
srdečně byli přivítáni nejen všichni členové poroty, jimiž letos byli MgA. Jaroslav Rásocha,
MgA. Ing. Roman Vávra a já, ale i tvůrci samotní.
Letos už za námi do soutěže bohužel nepřijel dlouholetý a úžasný filmař Bohuslav
Cihla, který nás a své blízké na podzim loňského roku na vždy opustil. Jeho rodině a
dobrému kamarádovi Petru Baranovi však vděčíme za to, že jsme mohli na soutěži
shlédnout jeho poslední snímek Chlapi na hoře, který se rozhodli dokončit a do soutěže
In memoriam přihlásit. Tomuto krásnému dokumentu o životě a práci v meteorologické
stanici na Lysé hoře jsme udělili 2. cenu v kategorii dokumentu. Cenu první si odvezl Petr
Baran za svůj autorský film o autistických dětech s názvem Maminky. Skrze emotivní
výpovědi maminek, které mluví o svých pocitech a zkušenostech, jak se s celou situací
vyrovnávají a jak vše zvládají, se Petru Baranovi podařilo velmi citlivým způsobem natočit
nádherný dokumentární film plný emocí, ale i nezbytných informací, týkajících se této
problematiky. Úžasná práce! 3. místo získal snímek Ve Zlaté uličce o drobných
řemeslnících od autora Karla Kubišty.
Kategorie dokumentu byla co do kvality i počtu snímků jednou z nejsilněji
zastoupených kategorií a také jediná, ve které jsme udělili všechna tři místa. Nutno ale
zmínit, že i přes ne příliš velké množství filmů (15) se letos podařilo obsadit a také ocenit
úplně všechny kategorie soutěže, včetně kategorie animované. Té se zúčastnil Stanislav
Šustr se svým filmem Castellorizon, kterému jsme udělili 1. cenu. Snímek využívá velmi
citlivé kreslené animace, vhodně pracuje s hudbou Davida Gillmoura, která je inspirována
řeckým ostrovem Kastelorizo, podle nějž nazval S. Šustr svůj snímek.
Tajemství Amazonie autora Václava W. Šimka je promyšlený, dobře natočený
videoklip s vlastním textem, který vtipně dotvářejí děti v nejrůznějších táborových
situacích. V průběhu celého klipu se objevují kreslené obrázky, které napomáhají ilustrovat
zpívaný text i charakter a náladu příběhu celého videoklipu. Tomuto snímku jsme bez
váhání udělili první cenu v soutěžní sekci videoklip.
V kategorii reportáž porota neudělila první cenu, druhou cenu získala Růžena
Bézová se snímkem Když malíři malují. Autorka se ve své reportáži zaměřuje na
množství rozmanitých detailů barev, štětců, malovaných objektů a soustředěných tváří
dětí, které pod pedagogickým vedením zkrášlují zeď u Základní umělecké školy v
Moravském Berouně. Na rozborovém semináři jsme se s autorkou shodli, že celé reportáži
by prospělo, kdyby byla o něco kratší. Podobný problém se stopáží byl i u jiných
soutěžních snímků.
Porota také udělila dvě čestná uznání s postupem do celostátního kola. Jedním
z nich je hraný snímek Pečeť zla od dvojice autorů J. Brokla a E. Diviškové, kterým se
podařilo vytvořit tajemnou náladu příběhu pomocí světelných atmosfér, vhodně volenou
hudbou a používáním zvukových efektů. Tvůrci také promyšleně pracují s postprodukčními
efekty, kterým přizpůsobují kamerové snímání i hereckou akci již při samotném natáčení.
Slabší částí filmu jsou však herecké výkony neherců, což je u amatérského filmu velmi
častým jevem. Někteří herci hůře artikulují, špatně intonují, repliky jsou těžko srozumitelné
a tím pak trpí i celkové vyznění díla.
Druhé čestné uznání s postupem získal experimentální snímek Pouť smíření od
autora Petra Barana, který připomíná vyhnání německy mluvících obyvatel z Brna. Autor
ve své obrazové básni, jak sám svůj experimentální snímek nazývá, prolíná naléhavou
violoncellovou zádušní mši s poutí smíření, experimentuje s černobílým a barevným
pojetím snímku a využívá dobové fotografie. Obrazová báseň poněkud utrpěla kamerovým
snímáním, ruční až reportážní kamerou i kompozicí některých výpovědí, což bylo
způsobeno především tím, že akce byla pro zaznamenání jedním tvůrcem časově příliš
náročná. Snímek měl však velmi dobrý dramaturgický nápad a je skvělé, že se autor
rozhodl zviditelnit právě takové téma.
Moje účast v porotě a setkávání s vámi tvůrci je pro mě vždy velmi inspirativní.
Fascinuje mě, s jakou chutí vybíráte a objevujete nová témata pro svá díla. Obdivuji vaše
nápady pro hrané i experimentální filmy, ale především vaši chuť stále tvořit a točit. Věřím,
že se tato tradice přenese i na budoucí mladší generace, které snad nepodlehnou pouze
sociálním sítím.

MgA. Linda Kubíková, PhD.
Členka poroty krajského kola CSNFT ČR Svitavy

Poslední aktualizace: 25.05.2017

« 1 2 »

Novinky e-mailem

Pokud máte zájem o zasílání emailem pořadů Střediska kulturních služeb a programu svitavských kin vždy v předstihu na další měsíc, zaregistrujte se pomocí Vašeho e-mailu.