Středisko kulturních služeb Svitavy

Aktuálně

07.10.2017 - Dalibor padesátiletí

 DALIBOR PADESÁTILETÝ

 Příběh člověka se začíná psát jeho  narozením, příběh sboru jeho  založením.
 Kdy to tedy všechno začalo?
 U zrodu DALIBORA stojí Jan  Nevěčný, svitavský sbormistr a  dirigent. V letech 1966 - 67 spojil  chrámový sbor se souborem  Lidového divadla a s tímto sborem  začal studovat klasický sborový  repertoár. Dal sboru pevné základy  a umělecký směr s téměř  profesionálním projevem. Po čtyřech  letech, v roce 1971, bohužel,  především kvůli nepříznivým  společenským poměrům, s mnohými členy odchází. Jeho krédem ve sboru byla láska k české hudbě a sborovému zpěvu, o čemž svědčí i znělka Votum, kterou pro Dalibor napsal.
Po půlroční odmlce obnovuje činnost Dalibora Vítězslav Veselý, učitel svitavské hudební školy. Sbor se postupně zapojuje do kulturního dění a reprezentuje Svitavy po celém Československu (Setkání pěvců, Rok české hudby, spolupráce s Eduardem Hakenem). Vítězslav Veselý zachoval a po 20 let udržel tradici sborového zpěvu ve Svitavách. Repertoár zaměřil na českou i světovou sborovou tvorbu, úpravy lidových písní a operní sbory. V rámci společenských možností dělal dobrou hudbu.
V roce 1990 přichází Richard Šafařík, který se sborem spolupracoval již v roce předcházejícím. Obměňuje repertoár a hledá nové možnosti vystoupení v Čechách i v zahraničí. V roce 1994 zakládá ve Svitavách Festival amatérských pěveckých sborů. Do práce se sborem se postupně zapojuje i Miroslava Ducháčková, která některé skladby řídila již za Vítězslava Veselého. Vede samostatně vystupující ženský sbor a řídí skladby a koncerty, které Richard Šafařík doprovází na klavír a varhany. V roce 1995 se stává jedinou sbormistryní a uměleckou vedoucí sboru. Přebírá kmenový repertoár, během dalších let sbor postupně zpívá i moderní světskou sborovou tvorbu, spirituály, polyfonii a vedle obvyklých kratších skladeb se začínají realizovat i větší projekty, například sborové kantáty a mše. Na klavír a varhany doprovází sbor od roku 1996 Marcela Černá. Dalibor spolupracuje se sbory z celé České republiky, účastní se sborových setkání a přehlídek. Je opakovaně zván na kulturní akce v zahraničí - do holandského Weespu, německého Plochingenu, slovenského Žiaru nad Hronom, Banské Štiavnice a Kremnice. Koncertuje v dalších evropských zemích, ve Francii, v Německu, v Polsku, a především vícekrát v Rakousku a v Itálii. A právě účast na prestižních evropských festivalech, spolupráce se zahraničními sbory a příprava celovečerních koncertů pro zahraniční vystoupení motivuje sbor k další práci.
Toto vše by ale nebylo možné uskutečnit bez podpory a pomoci Města Svitavy a Střediska kulturních služeb ve Svitavách, s nimiž je Dalibor úzce svázán.
Členy sboru spojuje pevné přátelství a láska ke zpěvu a hudbě. Amatérští zpěváci jsou lidé, kteří se věnují hudbě pro své potěšení a s cílem přenést radost do srdcí posluchačů. A to se Daliboru vskutku daří.

             Marcela Černá, Miroslava Ducháčková

 

25.08.2017 - KPH 2017/2018

24.08.2017 - Předprodeje

 

26.09.2017 - 19:00  - LIMONÁDOVÝ JOEDIVADELNÍ SPOLEK ŠEMBERA (Fabrika) 

                                 - Vstupné: 110,- Kč 

29.09.2017 - 20:00 -   Morčata na útěku - předprodej 180Kč/ na místě 220Kč (Tyjátr)

23.10.2017 - 19:00  - TERRY OLDFIELD & SORAYA - TOUR 2017 - 300 Kč

                                  ( kostel Navštívení Panny Marie )

6.11.2017 - 19:00   -  JAKUB SMOLÍK S DOPROVODNOU KAPELOU - 330 Kč ( Fabrika )

13.11.2017 - 19:00  -  Rodina je základ státu - ( Fabrika ) - Divadlo Palace

                                                                             řada 1 - 16  cena : 390 Kč
                                                               balkón -  řada 17 - 19 cena : 350 Kč
                                                                              řada  20 - 22 cena : 330 Kč

17.11.2017 - 19:30  - HARLEJ - 350 Kč ( Fabrika )

21.11.2017 - 19:00  - Manželský čtyřúhelník  - 300 Kč ( Fabrika )

 

 

 

!!! Pozor !!! Nyní můžete platit i platební kartou. Vstupenky placené kartou nelze vrátit ani vyměnit.                                                                                                

Pokud není akce zrušena nebo přesunuta, není možné vstupenky vyměnit ani vrátit.

 

 

31.01.2017 - SvitARTy – výstava mladých svitavských výtvarníků

V prostorách nové přístavby v areálu kina Vesmír Svitavy
Vystavují:
Anna Bulvová, Tomáš Mohr, Adam Sodomka, Barbora Samuelová, Klára Šumberová, Zdeňka Kovářová, Simona Švihelová, Jakub Ducháček

 

13.12.2016 - Oživení historie měst Svitavy a Strzelin

Oživení historie měst Svitavy a Strzelin


8.prosince 2016 byl schválen projekt, který zavazuje dvě města k tomu, že se během dvou  následujících let velmi sblíží a dobře poznají: české Svitavy a polský Strzelin. A mám z toho opravdu velkou radost!
Město Strzelin leží na hranici Krkonošsko – Jesenického podhůří, 37 kilometrů od Vratislavi. Protéká jim řeka Olawa. Zdejší žulový lom patří mezi největší v Evropě.  V současné době zde žije asi 13 000obyvatel. První písemná zmínka o městě pochází z 12. století. V polovině 18. století byl Strzelin centrem české nekatolické menšiny, vystěhovalců pro víru.
Svitavy a Strzelin tedy spojuje historie spjatá s útěkem českých bratří do exilu. Mnoho evangelíků ze Svitavska uteklo do Strzelina, kde si zakoupili půdu. A tak kolem města Strzelin dodnes žijí jejich potomci, kteří si svou historii uvědomují a jsou na ni hrdi! Přetrvávají dávno založené vazby, na které nyní svitavští a srzelinští navazují! Proto přichází náš projekt. Projekt, který představí místní amatérskou kulturu obou měst.
Projekt naplňuje myšlenku setkávání amatérů v oborech: hudba, divadlo, výtvarné umění. Setkávat se budou amatérští umělci (pěvecké sbory, žáci základních uměleckých škol, dechové orchestry, kapely, divadelníci, fotografové, výtvarní umělci) střídavě ve Svitavách a Strzelině. Setkávání a společná vystoupení pomohou k vzájemnému poznávání obou zemí. Součástí projektu je i materiální vybavení – zakoupíme nový klavír do Fabriky, nakoupíme oblečení a notové stojany pro naše dechové soubory. Přátelé ze Strzelina pořídí nové hudební nástroje, stejnokroje a notové stojany pro jejich orchestr.
Tak nás čekají dva roky plné setkávání a společných chvil s velmi milými přáteli z polského města Strzelin – vzdáleného 162 kilometrů od nás, což jsou dvě hodiny autem. Těšme se. Budou to setkávání radostná a vzájemně obohacující!


Petr Mohr, ředitel Střediska kulturních služeb města Svitavy a vedoucí partner projektu

Zobrazit všechny aktuality

Kulturní nabídka ve Svitavách v nejbližších dnech

26.09.2017 Út v 19:00 hod. DIVADELNÍ SPOLEK ŠEMBERA (Vysoké Mýto): LIMONÁDOVÝ JOE

MUZIKÁLOVÁ PŘEDLOHA SLAVNÉHO FILMU!

 

 

Jiří Brdečka si alkoholuprostého pistolníka vymyslel již v roce 1939. Tenkrát jako povídkového hrdinu pro časopis Ahoj. K filmu Oldřicha Lipského z roku 1964 vedla ještě dlouhá cesta, kterou dláždilo i představení divadla Větrník. Právě tuto Brdečkovu úpravu textu jsme pro vás, milí diváci, nastudovali...

Užijte si dechberoucí kankánové tanečnice, drsné rvačky a známé i neznámé melodie!
Premiéru jsme uvedli v něděli 19. března 2017 na naší domovské scéně v Šemberově divadle ve Vysokém Mýtě. Dočkali jsme se takřak vyprodaného sálu a potlesku ve stoje, za což celý spolek divákům moc děkuje!

V divadelní úpravě zaznívají známé filmové melodie jako Whisky, to je moje gusto, Sou Far či Arizona, ale také písně, které režisér Lipský do svého filmu nezařadil, například Dostavník či Fešný knír.

Vidět můžete známé vysokomýtské divadelníky: Pavla Peška (Limonádový Joe), Terezu Dejdarovou (Tornádo Lou), Míšu Kotrbovou (Winniefred), Petra Stráníka (její otec Abbe Honesty), Petra Chalupníka (Doug Badman), Miroslava Bezdíčka (padouch Grimpo), Irenu Truhlářovou (barman) či Petra Klofandu (Dakota Kid). Řežie a role Hogafoga se ujal Jakub D. Kočí.

 

http://www.ds-sembera.cz/

 

Předprodej vstupenek od 28. 8. 2017 v recepci Fabriky

Místo konání: Fabrika Svitavy

Vstupné: 110 Kč

29.09.2017 Pá v 19:00 hod. Hornový ansámbl Za Rohem Brno

Uslyšíte hudbu filmovou, ale i swingovou a samozřejmě soubor neopomene zdůraznit historickou podstavu svých nástrojů.

předprodej v recepci Fabriky od 14.9.  Pořádá ag. Prokoncert

Místo konání: Fabrika Svitavy

Ne 1.10.2017 v 15:00 hod. Táta, máma a já aneb O Palečkovi

Místo konání: divadlo Trám

Vstupné: 80Kč

So 7.10.2017 v 19:00 hod. Slavnostní koncert k 50.výročí založení Pěveckého sdružení DALIBOR Svitavy

Místo konání: Fabrika Svitavy

Vstupné: Dobrovolné

23.10.2017 Po v 19:00 hod. TERRY OLDFIELD & SORAYA - TOUR 2017

Terry Oldfield je světoznámý muzikant, známý svým unikátním stylem hry na flétnu, a to nejen na tradiční stříbrnou příčnou flétnu, ale také na jiné zajímavé exotické nástroje jako je indická bambusová flétna bansuri. Během své kariéry byl nominován na cenu Britské akademie a dvě ceny Emmy a složil hudbu k více než 80 filmovým a televizním produkcím, přičemž za „Land of the Tiger“ a „Twilight of the Dreamtime“ obdržel dvě nominace na Emmy a coby skladatel hudby k sérii BBC „Kingdom of the Ice Bear“ také nominaci na cenu Britské akademie.

Pravý začátek Terryho kariéry nastal, když ho BBC požádala o složení hudby k sérii zvané „Great Railway Journeys of the World“. Pracoval také na „Meerkats United“, které bylo v národním televizním průzkumu zvoleno „nejlepším filmem o divočině všech dob“.

Na počátku 70. let utvořili Terry a jeho bratr Mike kapelu zvanou „Barefoot“, s níž hráli rock´n´roll na kolejích a v klubech po celé Británii a Evropě. Mike později nahrál nesmírně úspěšné album „Tubular Bells“ a Terry hrál při prvním živém vystoupení v Queen Elizabeth Hall v Londýně na flétnu. Nejranější zkušenosti s hudbou měl v nespočtu folkových klubů, které se v Británii vyrojily na přelomu 60. a 70. let, kde poslouchal takové hudebníky, jako byli Leonard Cohen, Bert Jansch, John Renbourn a Bob Dylan. Terry zanechal v 16 letech školy, aby cestoval po světě, a pracoval jako bedňák pro různé kapely, mezi nimi i „The Byrds“.

Během prodlouženého pobytu na řeckém ostrově Hydra koupil od spolucestujícího stříbrnou flétnu a do tohoto nástroje se zamiloval. „Myslím, že to bylo učení se hrát tímhle způsobem, bez formálního vedení, co mi umožnilo vytvořit si schopnost skládat hudbu. Strávil jsem mnoho šťastných dní improvizováním melodií a samostatným objevováním stupnic a arpeggií a brzo jsem se naučil si tyhle věci zapisovat“. Terry se také objevuje na albech svého bratra Mika „Hergest Ridge“ (flétna), „Ommadawn“ (panová flétna) a velkou měrou na „Incantations“ (flétna).

S více než 3 miliony doposud prodaných nahrávek se kouzlo Terryho hudby nadále dotýká a inspiruje posluchače po celém světě.

Terry Oldfield a Soraya jsou kouzelný pár, který sdílí společnou duchovní cestu globálně prostřednictvím hudby, meditace, všímavosti a transformačních seminářů a útočišť.

V roce 2001 se Terry přestěhoval do Austrálie, kde navštěvoval hodiny jógy a meditace s místní učitelkou, Sorayou Saraswati. Terry se spolu se Sorayou přidal ke sboru zpívajícímu chorály a odtud se zrodila sdílená láska ke světové hudbě. Se sídlem v Austrálii nyní Terry a Soraya ve velké míře cestují a sdílejí svou lásku a srdečnost skrze hudební vystoupení, při nichž berou publikum na nezapomenutelnou cestu do nitra srdce.

V současné době pracují Terry a Soraya společně na svém sedmém albu ve svém studiu v australské buši. Každý rok cestují společně po Evropě, kde nabízejí koncerty a podporují inspirační skupiny. Zlatým hřebem jejich roku je transformační útočiště v indické Kérale, kde společně obnovují rovnováhu těla, mysli a duše pomocí starodávné ájurvédské medicíny.

V České republice odehrají Terry a Soraya pouze dva koncerty. Jeden v Praze a druhý právě ve Svitavách.

 

Vstupné: 300,- Kč v předprodeji a 350,- Kč na místě

 

(Důležité upozornění: Na vytištěné vstupence bude uvedeno místo konání
Fabrika. Koncert se i však nadále uskuteční v kostele.)

Místo konání: kostel Navštívení Panny Marie

Vstupné: 300 Kč předprodej, 350 Kč na místě

Rezervovat vstupenky

31.10.2017 v 19:00, 15.11.2017 v 19:00, 4.12.2017 v 19:00 a 29.1.2018 v19:00 DIVADELNÍ ABONENTNÍ CYKLUS PODZIM / ZIMA 2017 - 2018


31. října / Út / 19:00 / Fabrika
DIVADLO VOSTO5 (Praha) – PROTON !!!
A kolaps popmusic se točí dál!
Jevištní rozhlasová reportáž o objevu zapadlé ostravské kapely PROTON, která byla umlčena těsně předtím, než se stala slavnou. Strhující příběh zapomenuté hudební legendy,
od které velikáni populární hudby i undergroundu čekali asi mnohem více. S hudební kometou zataženého nebe hluboké normalizace je totiž propleteno nevídané množství osudů současných hudebníků.
Režie: Ondřej Cihlář, Námět a scénář: Ondřej Cihlář a Petr Marek, Producent: Petr Prokop a Vosto5, Hudba a zvukový design: Petr Marek a Vosto5, Projekce: Martin Bražina, Výkonná produkce: Jeník Tyl
Hrají:
Ondřej Bauer, Ondřej Cihlář, Jiří Havelka/Robert Mikluš, Tomina Jeřábek, Petr Marek, Petr Prokop a Bára Mišíková
Délka představení: 75 minut
Vstupné: 400,- Kč
15. listopadu / St / 19:00 / Fabrika
DIVADLO NA JEZERCE
(Divadelní společnost Jana Hrušínského, Praha)
TIMUR VERMES - UŽ JE TADY ZAS!
Hitler už je tady zas, zatím naštěstí jen v divadelní komedii.
Adaptace stejnojmenného bestselleru. Tragikomedie, která si brilantně pohrává s představou, co by bylo, kdyby Hitler v roce 1945 nespáchal sebevraždu, ale třeba jen usnul...
"Je to zábavná, aktuální hra," říká principál Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský a dodává "přinášíme divákům tragikomedii, které rezonuje s dnešní dobou, dokáže zesměšnit negativa naší současnosti. Když v závěru hry Adolf Hitler prohlásí: Za nás přece všechno nebylo jen špatné!, mohou si diváci uvědomit, že tuhle větu už někde slyšeli.“
Režie a dramatizace: Matěj Balcar, Překlad románu: Michaela Škultéty, Scéna: Jan Balcar,
Kostýmy: Lucie Halgašová, Produkce: Jan Hrušínský, Fonetická spolupráce: Dr. Zdena Palková, Asistentka režie: Eliška Zemánková
Hrají:
Ondřej Kavan, Kristýna Hrušínská, Zdeněk Hruška, Michal Kern, Miluše Šplechtová, Martin Sitta,
Tereza Němcová, Speciální hosté z video-záznamu: Daniela Drtinová, Lea Surovcová, Václav Kopta.
Délka představení: cca 140 minut (včetně přestávky)
Vstupné: 400,- Kč

4. prosince / Po / 19:00 / Fabrika
PANTHEON PRODUCTION (Praha):
LIZ LOCHHEADOVÁ – PERFECT DAYS
Pro ženy, které chtějá být šťastné a muže, kteří se toho nebojí.
Romantická komedie nejen o ženách a nejen pro ženy.
Úspěšná kadeřnice Barbs má na první pohled úplně všechno: prosperující firmu, popularitu, exkluzivní byt, přátele
a pečlivou matku. Ovšem jedno jí chybí - nějak nestihla mít dítě a zbývá jí posledních pár let, kdy se to musí podařit. Jenže manželství se jí rozpadlo, nejbližší přítel je homosexuál a potencionální otcové z nejrůznějších důvodů selhávají. Barbs si připadá absolutně nenaplněná. K čemu je žití na vysoké noze, když na vás v obrovském bytě nikdo nečeká?
Na co máte spoustu peněz, když je nemáte s kým utrácet? A co teprve, když je vám 40 a biologické hodiny bijí jako
o závod? Lov na kvalitního dárce spermatu se pro ni pomalu ale jistě stává prioritou a posedlostí. Romantická a svižná komedie, která netradičním způsobem ironizuje (anti)feministická klišé. Hra Perfect days je vtipným důkazem toho, že život pro nás vždy chystá něco úplně jiného, než si plánujeme.
Režie a scénografie: Petr Kracik, Hudební spolupráce: Milan Svoboda, Kostýmy: Samiha Maleh, Masky: Pavel Pavlovský, Překlad: David Drozd
Hrají:
Lenka Vlasáková, Petra Jungmanová, Dana Syslová, Jan Dolanský, Vilém Udatný, Jan Hofman
Délka představení: 120 minut (včetně přestávky)
Vstupné: 400,- Kč
29. ledna / Po / 19:00 / Fabrika
DIVADELNÍ SPOLEK KAŠPAR (Praha)
JIŘÍ SUCHÝ, JIŘÍ ŠLITR: JONÁŠ A TINGL - TANGL
„Uctivý remake“
“ Přál bych si to poznat, vidět zblízka. Zažít! …
Na počátku rozhodnutí zkoušet hru Jonáš a tingl - tangl byly (v mém případě) zcela sobecké důvody. Elpíčka divadla Semafor z konce šedesátých let byla u nás doma značně odřená, „já jsem Zabiják, já jsem tady za divadlo“ byla oblíbená hláška a s jejich písničkami jsem se probroukal raným mládím.
A nyní jsem si stále častěji uvědomoval, že o tom vlastně moc nevím. – Ano, známe zvukové záznamy, známe slavné klipy, filmy, ale to, z čeho to vzniklo, jak to začalo, to vlastně neznáme! Původní podobu představení jsme (přirozeně) nezažili. Zároveň jsem myslel na to, že aktivní pamětníci – protagonisté jsou stále tady a je možné se s nimi sejít na „výzvědy“. A smělá myšlenka byla skoro na světe. Mělo to háček – kde najít ty dva „svébytné pány“? Ale i to mělo nakonec překvapivě snadné řešení.
Tedy vyvěste fangle!
V úctě a s radostí
Jakub Špalek „
Režie: Jakub Špalek, Výprava: Radka Josková, Choreografie: Michaela Váňová, Dramaturgie: Lenka Bočková,
Grafické návrhy: Lucie Valerová
Hrají:
Petr Lněnička, Zdeněk Dočekal, Adéla Petřeková, Veronika Němcová, Pavel Husa, Klára Böhmová
Délka představení: 70 minut
Vstupné: 400,- Kč
Změna programu vyhrazena.
Všechna představení se konají ve Fabrice vždy od 19:00 hodin.
Abonentní vstupenka na sezónu stojí 900,- Kč. Vstupné na jednotlivá představení činí 400,- Kč.
Předprodej abonentek bude zahájen 17. října 2017 v recepci Fabriky. (pondělí - pátek 6:00 - 17:00 hodin)
Stávající abonenti mají možnost výměny své abonentky od 25. září do 13. října 2017.
v recepci Fabriky Svitavy.

Místo konání: Fabrika Svitavy

Vstupné: 400Kč

31.10.2017 v 19:00, 15.11.2017 v 19:00, 4.12.2017 v 19:00 a 29.1.2018 v19:00 DIVADELNÍ ABONENTNÍ CYKLUS PODZIM / ZIMA 2017 - 2018

Místo konání: Fabrika Svitavy

Vstupné: 400 Kč

Zobrazit kompletní kulturní nabídku

Co se vysílá v kině v nejbližších dnech

26.09.2017 v 19:30 hod., Temná věž

Kino Vesmír

Existují i jiné světy než tyto. Akční dobrodužný film podle stejnojmenného románu Stephena Kinga. Boj o Temnou věž, která drží pohromadě celý vesmír… Režie: Nikolaj Arcel

USA 2017

Vstupné: 100 Kč, titulky, 91 min.

27.9.2017 v 19:30 hod., Po strništi bos

Kino Vesmír

Nový film Zdeňka a Jana Svěrákových! Drama i komedie čerpá ze vzpomínek na dětství, které prožil Zdeněk Svěrák za války na venkově. Eda přichází z města a nachází cestu k místní Bukovské partě, ke své rodině a rovněž k vlastní odvaze… Ondřej Vetchý, Tereza Voříšková, Jan Tříska, Oldřich Kaiser a další

ČR, Slovensko, Dánsko 2017

Vstupné: 110 Kč, 111 min.

Rezervovat vstupenky

28.09.2017,29.09.2017,30.09.2017 a 01.09.2017 v 19:30 hod, Zahradnictví: Dezertér

Kino Vesmír

Druhá kapitola rodinné kroniky zahradnictví se odehrává v letech 1947 -1953. Velký sen rodinné firmě ukončí komunistický puč… Jiří Macháček, Gabriela Míčová, Aňa Geislerová, Martin Finger a další. Režie: Jan Hřebejk

ČR 201

Vstupné: 120 Kč, 116 min.

Rezervovat vstupenky

29.09.2017 - 30.9.2017 v 17:00 hod., Emoji ve filmu

Kino Vesmír

Emoji vás zavedou do tajného světa uvnitř vašeho mobilu. Zde se ukrývá tajemná metropole Textopolis… Rodinný animovaný film. Režie: Tony Leondis

USA 2017

Vstupné: 100 Kč, dabováno, 91 min.

Rezervovat vstupenky

Zobrazit kompletní program kin

Novinky e-mailem

Pokud máte zájem o zasílání emailem pořadů Střediska kulturních služeb a programu svitavských kin vždy v předstihu na další měsíc, zaregistrujte se pomocí Vašeho e-mailu.