Středisko kulturních služeb Svitavy

Inscenace

Otevření pokladny, rezervace vstupenek, rodinné pasy

Pokladna kina je otevřena úterý - sobota od 18:30 do 20:30 hodin a dále dle promítacích časů, rezervace je možno zajistit na telefonu: 739 040 678, nebo na e-mailu: pokladna@kultura-svitavy.cz.
Možnost internetového předprodeje pro kino Vesmír naleznete zde.
Rodinné pasy platí pouze na filmy označené: Rodinné pasy


Inscenace Dramatické školičky

1994          Soubor1. Z deníku Ofélie aneb za zrcadlem a s čím jsem se tam setkala       -         Ofélie
  (Prokopcová   + Jana Mandlová)

1995
Kája Mařík                                                                                                    -          Sedmá hlava
nedokončeno

1996

2.Děti zlobivé                 (spojené třídy Beránků,Knoflíků, Citronů)      -            Zlobivé děti                                             
   ( Patrik Ouředník + JM)
účast na krajských přehlídkách
3.Polednice                                                                                               -             Kamínci
   ( K.J. Erben + JM)
x4.Sedmá hlava                                                                            -            Sedmá hlava
   ( M. Macourek +JM)
účast na krajských přehlídkách

1997
Louka modrých dětí ( Ferlinghetti + P.Mohr- nedokončeno)                  -            Sedmá hlava
zavření Školičky, přestavba na divadlo Trám                                                           květen1997
otevření divadla                                                                                                          12.12.1997

1998

5.Světlovská balada -                   Zlobivé děti
   (podle svitvaských pověstí K.Šefrna+ JM)

6. Venušin, Saturnin a ti druzí                                               -            Sedmá hlava
   ( Z.Jirotka + soubor, JM)
účast na krajských přehlídkách a dílnách

 

1999
Světlovská balada – s K. Šefrnou                                                           -              Zlobivky
( hlavní cena za inscenaci na národní přehlídce Loutkářská Chrudim
nominace na národní přehlídku Jiráskův Hronov

2000

7. Středa nám chutná                  Bruncvíkové
     (I.Procházková+JM + montáž veršů)
účast  na národní divadelní přehlídce Dětská scéna Trutnov
scénář,režie, hudba- Jana Mandlová

8. Zrcadlení  
pohybové divadlo a divadlo masek                                                     Julie
     ( soubor+hudba M.Křivánkové a dalších + JM)
účast  národní přehlídce Loutkářská Chrudim

9. Putování za Sněhurkou -                                                   -              Zlobivky          
  loutkové představení podle K.Šefrny)
cena na národní přehlídce Loutkářská Chrudim

10. Gogo a Chruchru   - rakvičkárna -                                Gogo a Chruchru
     ( soubor + JM jako host)
cena na národní přehlídce Loutkářská Chrudim

11. Neplač, muchomůrko                                                       -       Mravenci s rodiči
      (D.Mrázková+ JM)
celoroční projekt práce s knihou a společné vystoupení rodičů a dětí

12. Modlitby z archy- poezie                                                             -              Bruncvíkové
      (Carmen deGasztold + JM)
pásmo poezie

 

2001

13. Strom    -                                                        -                        Tlupatlapa
      (A.Kliment, K.Šefrna, +JM)
cena na národní přehlídce Loutkářská Chrudim                                        (bývalé Zlobivky)       
výběr na  mezinárodní loutkářský  festival v Mistelbachu v r.2002

14. Strasti soužené duše –sólový dramatický výstup                      Veronika Flígrová
       ( S. Leacock + JM)

15. Pranostyka – sólový přednašečský výstup                                        Ján Masaryk
     (Rabelaise + JM)

16. Billyho příběh                                                            -          Billy
     (F.Zappa, M.Kadlec+  JM jako host)                                                    (odnož Sedmé hlavy)
loutkové ztvárnění rockové opery .Zappy

17. Smažno a svačvečer                                                  -                    Bruncvíkové
       (L.Caroll+JM)
pohybové divadlo

2002
      
18. Louisa                                                                          -                        Bertičky
       (SAKI + M.Formanová)

19. Papírové drama  ( Osmý John a Krvavé Koleno)             -                         Bedřich
        podle amerických pohádek P.Šrut + MF

20. Maňana – rakvičkárna                                                            -                      Bruncvíkové
       ( 6 etud + JM)
účast v krajských soutěžích

21. Cecil a jeho Brum                                                                  -                                Cecil
      ( P.Croves +JM)

22. Anděl a kniha rekordů                                                  -                             Mimo
      (D.Fischerová + JM + MF + MK)
účast v krajských soutěžích         

Dokonalá žena,Ohleduplný vrah, Syn tří mušketýrů                    -                        Tlupatlapa
podle A.P.Camiho –– (KŠ + JM) -nedokončeno

 

2003

23. Pirát Josef                       Piráti
        V.Čtvrtek- O podivuhodném dobrodružství piráta ve výslužbě +JM

24. Domeček smutku         Vendelíni
        O. Hejná + MF

25. O modrém hrnci – sólový výstup     Markéta Petrová
       M.Macourek + MF

26. Loď královna Alžběta a královna Viktorie- sólový výstup      Tereza Chybová
       D.Hevier + MF

27. Co dům dá
      podle povídek H.Pourrata Poklad z Avergne + MF               Bedřich        


28.  Pastýřka 
        podle R.JeffersePastýřka putující k dubnu JM + Karel Šefrna   Tlupatlapa
hlavní cena za inscenaci + 3 individuální ceny na národní přehlídce Loutkářská Chrudim
inspirativní vystoupení na nár. přehlídce Dětská scéna Trutnov
mezinárodní  festival  v Dolní Poustevně- Pastýřka
Bechyně – Nahlížení–národní divadelní dílna a přehlídka mladých – Pastýřka
Praha- Přelet nad loutkářským  hnízdem – mezioborová loutkářská přehlídka- Pastýřka
Ostrava – Setkání –celostátní  dílna mladých  divadelních souborů- Pastýřka
nominace  a účast na národní přehlídce Jiráskův Hronov v r. 2004
řada individuálních cen v krajských soutěžích


v červnu 2003 – Divadelní park - výstup třídy žonglování a stepu
červen  2003- Dětská scéna Trutnov- Pastýřka – inspirativní představení
červenec 2003- Loutkářská Chrudim- Pastýřka
v září – mezinárodní  festival  v Dolní Poustevně- Pastýřka
říjen- Bechyně – Nahlížení–dílna a přehlídka – Pastýřka
říjen- listopad- POSED Svitavy- přehlídka- Pastýřka. Pirát Josef, O modrém hrnci, Loď královna
listopad- Praha- Přelet nad loutkářským  hnízdem – přehlídka- Pastýřka
              M.Trnávka – přehlídka - Pastýřka
              Ostrava – Setkání – přehlídka- Pastýřka

v dubnu2004 -  krajská loutkářská přehlídka v Hradci Králové: Pidiženušky, Havrane z kamene, Goluxové – individuální ceny

v květnu 2004 – Janov- festival- Pidiženušky   
Svitavy- MŠ – Pidiženušky
Trnfest- M. Trnávka- Pidiženušky


v červnu 2004- Dětská scéna Trutnov: Pidiženušky a Havrane z kamene- inspirativní  představení
                       divadlo Trám- představení pro ZŠ- Pidiženušky a Havrane z kamene (10x)

v červenci 2004 – Loutkářská Chrudim: Pidiženušky (3x)a Goluxové
                      Havrane z kamene- doplňkový program
v srpnu 2004- Jiráskův Hronov – Pastýřka
září 2004- Dolní Poustevna – Goluxové a Pidiženušky
      Svitavy- pro MŠ - Pidiženušky
říjen 2004- Posed Svitavy- přehlídka: Hra o sudu, Na širém moři, Pidiženušky, Golux,            Havrane z kamene
listopad 2004- Ostrava- Setkání: Pidiženušky a Goluxové
Ostrožská Nová Ves- Pastýřka
  Jevíčko- Hra o sudu, Na širém moři

prosinec2004- Brno- Nadělení – Pastýřka

*
JM- Jana Mandlová
MF- Monika Formanová
KŠ- Karel Šefrna
MK- Michal Kadlec


2004

29. Havrane z kamene       Bruncvíkové
       T. Pěkný + JM
inspirativní vystoupení  na národní přehlídce Dětská scéna Trutnov
inspirativní vystoupení  na národní přehlídce Loutkářská Chrudim

30. Pidiženušky         Pidiženušky – Bruncvíkové
       podle P. Šruta z Kočičího krále + JM
inspirativní vystoupení  na národní přehlídce Dětská scéna Trutnov
cena na národní přehlídce Loutkářská Chrudim
účast na mezinárodní přehlídce v Dolní Poustevně
Ostrava – Setkání –celostátní  dílna mladých  divadelních souborů- Pastýřka


31. Goluxové LCH        Tlupatlapa
      Podle J. Thurbera Třináctery hodiny napsal K. Šefrna
účast na národní přehlídce Loutkářská Chrudim
účast na mezinárodní přehlídce v Dolní Poustevně
Ostrava – Setkání –celostátní  dílna mladých  divadelních souborů- Pastýřka

32. Balada o Bobíkovi        Vendelíni
      P. Chudožilov + MF

2005

33. Hon na dítě
      J.Prevert + JM        Bruncvíkové
zájezd do Paříže a Villecresnes na pozvání  spřáteleného divadelního
souboru Bas les Pattes 
-účast na přehlídce s představeními  Pidiženušky a Hon na dítě
 
34. Sísa Kyselá
     M.Drijverová + JM       Kryšpíni

35.  Na širém moři         Bedřich
      S. Mrožek + MF
účast na krajských přehlídkách

36. Hra O sudu          Idy a Oti
      autorské divadlo - B. Urbanová (+ MF + Michal Kadlec)
účast na krajských přehlídkách

 

2006

37. Jack´n´Jill
      autorské představení souboru Idy a Otík+ MK    Idy a Otík
účast na  krajských přehlídkách

38.  Nosorožci
podle povídky E. Ionesca + MK      Bedřich
hrají Bedřichové
účast na krajských přehlídkách

39. Potichu i naglass
      podle hudby P.Glasse-Tlupatlapa a JM     Tlupatlapa
hlavní cena za inscenaci na  národní přehlídce Loutkářská Chrudim
Praha- Přelet nad Loutkářským hnízdem- mezioborová přehlídka
nominace na národní přehlídku Jiráskův Hronov2006 a doporučení na JH 2007
účast souboru Bruncvíkové na přehlídce ve Villecresnes –Paříž září 2006
Bruncvíkové -s představením Potichu i naglass


2007

40. Urhamlet
       divadlo ve výchově podle  rozhlasové hry M.Rejnyše-  JM a    Bruncvíkové
účast na krajských přehlídkách
účast na národní přehlídce Náchodská Prima sezóna-květen 2007

41. Pamatuj, že já jsem mistr!
       divadelní představení  podle  knihy Čarodějův učeň
       O. Preusslera     MK    Adriani
- účast na krajských dět. i loutk.přehlídkách

42. Havěť všelijaká
       pásmo textů a písniček  pro nejmenší                 Bubliny
výbor autorů : E.Frynta,I.Štuka a další      JM+ MK
účast na krajské  přehlídce Dětská scéna-Jesličky HK –duben2007
účast na národní přehlídce Dětská scéna Trutnov-červen 2007
představení v rámci celostátní dílny učitelů v Jičíně - září 2007
představení v rámci celostátní konference učitelů  Praha –říjen 2007

43. Vratidlo         Kryšpíni
loutkové představení podle velice americké pohádky P.Šruta-  JM
tzv.loutky z potravin
nedokončeno

44. Transcendentní oscilace      Idy bez Otíka
podle scénáře Lucie Štěpánkové upravil M.K.
                                                                       

45.Balada o severu         Tlupatlapa(část)
podle povídky Petra Chudožilova
( nedokončeno)

 


2008

46. Hlavylámání        Bubliny
autorské loutkové představení s plyšovými hračkami – režie JM a MK
účast na krajské přehlídce dětského divadla Jesličky - duben 2008-
-cena JM  a MK za pedagogické vedení a uplatnění loutkářských dovedností

47. Adrian Mole       Trepky ( dříve Adriani)
Autorské představení na motivy knihy Pravdivá zpověď Adriana Molea- MK
Představení v rámci Velkého Trámtadyjá

48. Jak putoval Cílek za Lídou     Jácíčci
Ukázka práce třídy Jácíčků – celoroční projekt  na stejnojmenné knize Františka Skály
MK a JM
Představení v rámci Malého Trámtadyjá

49. Kočky              Kroky stranou ( dříve Bruncíkové)
Autorské představení na motivy stejnojmenné rozhlasové hry Jana Žáčka –JM
Jako hosté-  členky souborů Doubravky a Všichni v lese

50. Myši patří do nebe     Všichni v lese ( dříve Tlupatlapa)
rozpracováno loutkové představení  podle  stejnojmenné knihy Ivy Procházkové
Režie Pavla Šefrnová a Aneta Kopecká

51.Krutý experiment      BEDŘICHOVÉ
Autorské zpracování stejnojmenné novely  Ljubena Dilova – MK
-představaení pro veřejnost v Trámu     

Vystoupení celkem:                                                                    15x
Havěť všelijaká- Bubliny     4x
Hlavylámání - Bubliny     3x
Jak putoval Cílek za Lídou- Jácíčci    1x
Adrian Mole - Trepky     1x
Kočky – Kroky stranou     3x
Transcendentní oscilace – Idy bez Otíka   1x
Krutý experiment - Bedřichové    2x

 

 


2009

viz. 50. Myši patří do nebe      Všichni v lese
loutkové představení  podle  stejnojmenné knihy Ivy Procházkové
Režie : Pavla Šefrnová a Aneta Kopecká
Loutky a scénografie: soubor
Hudba: soubor
Hráli: Pavla Šefrnová, Aneta Kopecká, Veronika Jasanská,Jan Mazák, Helena  Mazáková, Bedřich Jan Patočka, Jiří Kašpárek
- účast na krajské přehlídce loutkového divadla v HK
-cena za poetické uchopení předlohy
- zájezd s představením do Francie na přehlídce INTERLUBIES – města Villecresnes
- účast na LCH v doplňkovém programu

Adrian Mole
Autorské představení na motivy knihy Pravdivá zpověď Adriana Molea- MK
-představení pro veřejnost v Trámu 2x


Kočky              Kroky stranou ( dříve Bruncíkové)
Autorské představení na motivy stejnojmenné rozhlasové hry Jana Žáčka –JM
Jako hosté-  členky souborů Doubravky a Všichni v lese
-účast na krajské přehlídce Audimafor v Kostelci nad Orlicí
- doporučení na národní přehlídku Wolkerův Prostějov ( bez nominace)


2010

viz. 51.Krutý experiment      Bedřichové
účast na krajské přehlídce Svitavský Fanda 2010
-představení pro veřejnost v Trámu 2x ( v novém obsazení s Vikim Willantem)
- cena za inscenaci a nominace a účast na národní přehlídce Mladá scéna v Ústí nad Orlicí

52.Jak klokánek udělal UF!     Klokánci (část Jácíčků)
- loutkové představení podle pohádky J.Kahouna Jak Pusinka udělala UF!
Režie: Jana Mandlová
Loutky: rodiče Barunky Samuelové
- účast na krajské přehlídce dětského divadla Svitavský dýchánek
: cena za úspěšný vstup do loutkového divadla
Účast na divadelním festiválku v Janově u Litomyšle(4x) a 2x vystoupení ve Fabrice

 

53.Prosím, namaluj mi beránka     Jácíčci
autorské představení na motivy knihy A.S.Exupery- Malý princ
režie: Jana Mandlová a Michal Kadlec
-účast na krajské přehlídce Svitavský dýchánek
( cena ředitele SKS za hledání beránka)
2x vystoupení ve Fabrice
Představení v Trámu pro rodiče a veřejnost- 2x


54.Nerge dorgo týrgy kargat serge     Bubliny
-autorské představení na motivy knihy Anička skřítek a Slaměný Hubert
režie: Jana Mandlová a Michal Kadlec
- účast na krajské přehlídce dětských divadel Svitavský dýchánek 2010:
cena za inscenaci

55.A tak jsem šla uklízet sem                      Bez chlapa(zbytek Trepek)
autorské představení s vlastním scénářem, inspirované Dámskou šatnou A. Goldflama
Scénář a režie: Michal Kadlec
- účast na krajské přehlídce Svitavský Fanda
-účast na krajské přehlídce Svitavský dýchánek

56.Velké putování Vlase a Brady             třída Brambůrky
ukázka práce třídy Brambůrky při závěrečném Tramtadyjá - celoroční projekt se stejnojmennou  knihou F.Skály


57. Portrét        soubor  Trám
Hrají: ( Veronika Jasanská, Viktor Willant, Michal Kadlec, Pavla Šefrnová a  a Karel Šefrna)
-autorské představení na námět novely V.N.Gogola Podobizna
Scénář- Michal Kadlec a Karel Šefrna
Loutky, hudba, scénografie a režie : Karel Šefrna
-účast na krajské přehlídce lout.divadla
-cena za kolektivní herectví a doporučení na LCH
-účást na LCH
:cena za autorské uchopení Gogolovy  předlohy
:cena za výraznou jednotu hudební a dramatické složky v inscenaci
: doporučení na JH 2011

 

 

58. Jabloň               soubor Jabloně DŠ
stínové loutkové představení na biblické motivy  a podle knihy O stromu, který dával
( Silberstein, B.Ferrero)
Hrají: Zuzka Vojtová a Viktorka Nowaková
Hudba: Antonie Nowaková, Jana Mandlová
Scéna  a loutky : Jabloně ( výroba scény Arnold Nowak)
Režie: Jana Mandlová
premiéra: listopad 2010 + koncert Hugo a já

únor 2011- představení v klubu Rybanaruby Praha + koncert kapely Hugo a já,
vzhledem k vážnému úrazu jedné z hereček muselo být představení odvoláno ze všech krajských přehlídek a dalšího účinkování
celkem se hrálo představení jabloň  3x


2011
V tomto roce  si Školička vzala oddechovou pauzu -po odchodu Michala Kadlece z Dramatické školičky ( září 2010) převzala výuku všech dětí v DŠ  Jana Mandlová. Vzhledem k pořádání dvou krajských přehlídek- Svitavský Fanda a Svitavský Dýchánek a nově od roku 2011 také národní přehlídce Dětská scéna  a vzhledem  ke stěhování DŠ a uvolňování části prostor pro kanceláře DDM nebylo možné kapacitně zvládnout ještě  přípravu divadelních představení s dětmi.

Příprava představení:
Klokánci: autorská práce na představení Krákorka (na motivy J. Kahouna O bílé vráně Krákorce)- autorka jedné z povídek Leontýnka Kučerová přestala v tomto šk.roce do DŠ chodit)- představení nebylo dokončeno
( Barunka Samuelová a Marcelka Coufalová po odchodu Leontýnky Kučerové v září 2011 zvolily ke své práci jako východisko knihu Daisy Mrázkové- Haló, Jácíčku- práce na představení bude pokračovat v roce 2012)

Bubliny: Balada o Bobíkovi-  hudební spolupráce s Karlem Šefrnou
Představení na motivy knihy Petra Chudožilova Balada o Bobíkovi aneb pacient Dr. Gordona
Scénář: Jana Mandlová a Bubliny
Písňové texty. Karel Šefrna a Bubliny
Hudba: Karel Šefrna

Jácíčci
-  dokončení práce na projektu  s knihou Ivy Procházkové- Myši patří do nebe
Brambůrky
- dokončení  práce na projektu  s knihou Patrika Ouředníka- O princi Čekankovi
přípravné třídy Čečetky a Duhovky
– práce na projektu s knihou Pavla Čecha - Zahrada

2012

viz.58. Jabloň               soubor Jabloně
po dvou letech znovu obnovená  premiéra představení Jabloň
pro veřejnost 6.10.2012
(15.-22.10.2012- zájezd s představením do Francie na divadelní  přehlídku  INTERLUBIES – partnerské města Villecresnes)

59. Haló, Jácíčku        soubor Klokánci
práce na loutkovém  představení inspirované knihou Daisy Mrázkové Haló,Jácíčku
Hrají: Barbora Samuelová, Marcela Coufalová
Loutky: Eva Pecháčková
Scénář, režie: Jana Mandlová

60. .. A žeru rybí tuk( aneb Balada o Bobíkovi)               soubor  Bubliny
Představení na motivy knihy Petra Chudožilova Balada o Bobíkovi aneb pacient Dr. Gordona
hudební spolupráce s Karlem Šefrnou
premiéra 22.6.2012
Hrají: Matěj Nárožný, Šimon Švihel, Martin Gestinger, Kateřina Stundlová, Beáta Soldánová, Veronika Roušarová, Nikola Styblíková( za ni  od září po jejím odchodu  Barbora Samuelová)
Scénář: Jana Mandlová a Bubliny
Hudba a písňové texty. Karel Šefrna a Bubliny
Režie: Jana Mandlová ve spolupráci s Karlem Šefrnou
-vystoupení v rámci POSEDU 2012 a oslav 20.narozenin DŠ- premiéra v novém složení souboru
- věk 13-15 let

61. Chlebová Lhota        soubor Jácíčkové od ledna 2012 práce na knize Chlebová Lhota
- 22. června 2012 premiéra autorského loutkového  představení inspirovaného  stejnojmennou knihou Dagmar Urbánkové
Hrají: Barbora Samuelová, Marcela Coufalová, Tomáš Mohr, Jan Šindelka, Šimon Keller, Radim Richter (od září Radim odchází,za něj náhradou Iva Táborská)
Scénář: Jana Mandlová a Jácíčkové
Hudba: Tomáš Mohr, Šimon Keller, Jana Mandlová
Režie: Jana Mandlová
-vystoupení v rámci POSEDU 2012 a oslav 20.narozenin DŠ- premiéra v novém složení souboru
věk: 12-14 let

 

62. Jeleňovití        třída Brambůrky
-vystoupení v rámci POSEDU 2012- oslava 20.narozenin DŠ
-ukázka z  pásma poezie podle knihy Petra Nikla Jeleňovití
Vystupují: Aneta Mrázková, Ondřej Nárožný, Jakub Lněnička, Martin Pittner, Jakub Kopřiva, Leona Zoicasová, Sarah Sleamanová, Zbyněk Gazdík, Hana Vodehnalová
Režie: JM
věk 10-12let

63. O klíči          -třída Čečetky
-vystoupení v rámci POSEDU 2012 a oslav 20.narozenin DŠ 
- ukázka práce a výsledný tvar téma knihy Pavla Čecha O klíči
- dokončení projektu na knize Pavla Čecha -O zahradě
věk: 8-10let

64. O domku        třída Duhovky
-vystoupení v rámci POSEDU 2012 a oslav 20.narozenin DŠ
-dokončení projektu nad knihou Pavla Čecha O zahradě
-pokus o napsání vlastních knih
- divadelní ukázka autorského zpracování jedné z těchto knih ( autorka Nela Havlíčková)
věk 6-9let

 

Recitace: Matěj Nárožný  postoupil  v dětské recitaci ve 4.kategorii na národní přehlídku Dětská scéna ve Svitavách


Vystoupení DŠ:

červen 2012 - premiéry Chlebová Lhota a představení A žeru rybí tuk ..
září  2012 - školičkový piknik- setkání absolventů DŠ s rodinami
říjen 2012 -  účást DŠ na přehlídce Interlubies ve Francii- Villecresnes-
   představení A žeru rybí ruk
listopad 2012-  Školičkový POSED aneb oslava 20let DŠ
   7x vystoupení DŠ
( Jabloň,A žeru rybí tuk, Chlebová Lhota, Haló, Jácíčku, Jeleňovití, O domku, O klíči)

 

2013

Účast DŠ na krajské recitační přehlídce Dětská scéna v Pardubicích duben 2013:
ocenění
2.kategorie: Martin Pittner:  diplom bez postupu
4.kategorie: Matěj Nárožný: diplom bez postupu
Ocenění Dramatické školičce: Svitavský Dýchánek 2013 (12.-13.4.2013)
- CENA ZA INSCENACI  s nominací na Dětskou scénu 2013 a doporučením na Loutkářskou Chrudim
BUBLINY (Dramatická školička ve Svitavách)
"...A žeru rybí tuk"
- CENA ZA INSCENACI  s doporučením na Dětskou scénu a Loutkářskou Chrudim 2013
KLOKÁNCI (Dramatická školička ve Svitavách)
"Haló, Jácíčku
- CENA ZA INSPIRATIVNÍ VÝTVARNOU STRÁNKU
NAOPAK (Dramatická školička ve Svitavách)
"Chlebová Lhota"
- CENA ZA JEVIŠTNÍ ZPRACOVÁNÍ POEZIE PETRA NIKLA
BRAMBŮRKY (Dramatická školička ve Svitavách)
"Jeleňovití"
- ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY:
CENA ZA VKUSNÉ, JEDNODUCHÉ A TVOŘIVÉ "UCHOPENÍ HRNÍČKU S ČAJEM"
Dětem Dramatické školičky ve Svitavách za uvádění Dýchánku

Některé soubory se přejmenovaly a doplnily o nové členy:

(59.) Haló, Jácíčku     soubor Málo (dříve Klokánci)
loutkové  představení inspirované knihou Daisy Mrázkové Haló,Jácíčku
Hrají: Barbora Samuelová, Marcela Coufalová, +od března 2013 Jitka Dulajová

(60. ).. A žeru rybí tuk( aneb Balada o Bobíkovi)               soubor  Bubliny
Hrají: Matěj Nárožný, Šimon Švihel, Martin Gestinger, Kateřina Stundlová, Beáta Soldánová, Veronika Roušarová,  od září  Barbora Samuelová, někdy alternace Anna Stenzlová


(61. )Chlebová Lhota     soubor Naopak  (dříve Jácíčkové )
Loutkové představení na motivy stejnojmenné knihyUrbánkové
Hrají: Barbora Samuelová, Marcela Coufalová, Tomáš Mohr, Jan Šindelka, Šimon Keller, od září 2012 Iva Táborská)

 

(62.) Jeleňovití       třída Brambůrky
poetické pásmo z textů stejnojmenné knihy Petra Nikla
Vystupují: Aneta Mrázková, Ondřej Nárožný, Jakub Lněnička, Martin Pittner, Jakub Kopřiva, Leona Zoicasová, Sarah Sleamanová, Zbyněk Gazdík, Hana Vodehnalová

Vystoupení  DŠ v roce 2013
24.2. A žeru rybí tuk..  Bubliny představení  v Městečku Trnávce
6.3. A žeru rybí tuk..  Bubliny- Trám :Setkání s DŠ
Chlebová Lhota  Naopak-Trám: Setkání s DŠ
12.-13.4.Dýchánek: 4x představení
  (Haló, Jácíčku, Jeleňovití, Chlebová Lhota, A žeru rybí tuk…)
- účast na dětských dílnách
- uvádění Dýchánku- děti DŠ
3.5. Chlebová Lhota a Haló, Jácíčku- představení v Roztokách u Prahy+ chlebová dílna a beseda s autorkou Dagmar Urbánkovou, výlet na Levý Hradec
25.5. Haló, Jácíčku a  Chlebová Lhota- účast na Trnfestu- Městečko Trnávka
26.5.   Chlebová Lhota a Haló, Jácíčku - Kutná Hora- celostátní  přehlídka dětských skupin scénického tance- jako inspirativní a  doprovodný program
1.6. Haló, Jácíčku- Letovice- v rámci programu na podporu dětí s Downovým syndromem
9.6.  A žeru rybí tuk- celostátní přehlídka Dětská scéna – 3x představení
11.6. Haló. Jácíčku- celostátní přehlídkaDětská scéna- 3 představení
29.6.- Loutkářská Chrudim A žeru rybí tuk- 2x
30.6.- Loutkářská Chrudim- Haló, Jácíčku- 3x
26.-27.10.2013- POSED s Marianem Pallou a se spřáteleným divadelním souborem Bas les pattes
  soubor Bubliny- vystoupení v rámci dílny Mariana Pally- inscenovaná poezie a text    M.P. Jak medvídci pluli v galoších do New Yorku – 1x
  soubor Naopak- Chlebová Lhota 1x
  soubor Málo- Haló, Jácíčku-1x
15.11.-soubor Naopak - Chlebová Lhota v rámci autorského čtení Dagmar Urbánkové- spolupráce s knihovnou Sy -1x

celkem 29 představení: l. pololetí 2013:
Brambůrky- Jeleňovití      1x
Bubliny … A žeru rybí tuk 9x
Naopak  Chlebová Lhota 7x
Málo  Haló, Jácíčku  12x

 


65. Až poběží bublinky dolů, bude pozdě    soubor Bubliny
montáž básní a textů z knihy Vybrané kousky z Mariana Pally- Jak medvědi pluli v galoších do New Yorku
-Hrají: Matěj Nárožný, Šimon Švihel, Martin Gestinger, Kateřina Studlová, nově  Anna Stenzlová


2014
(celoroční projekt Medvěd medvědu medvědem aneb  práce s různými knihami o medvědech)

66. PFÚ  -       soubor Naopak
loutkové představení podle několika kapitol A.A.Milneho –Medvídek Pú,
Napsal soubor Naopak za asistence JM
Hudba: Tomáš Mohr
režie: JM
Hrají: Barbora Samuelová, Marcela Coufalová, Iva Táborská, Tomáš Mohr, Jan Šindelka, Šimon Keller
- účast na krajské přehlídce Svitavský  Dýchánek 13.4.2014 - nominace na Dětskou scénu 2014   1x
-vystoupení pro třídu Duhovky 1x
-Trám premiéry DŠ –Naopak Málo Bublin  30.5.2014  1x
- vystoupení v rámci Dětské scény 3x
- vystoupení na přehlídce Dětenické divadlování 27.9. -1x

67. Medvěd!?!        soubor Bubliny
loutkové představení na motivy knihy Franka Tashlina-Medvěd, který nebyl
Scénář- Bubliny a JM
Výtvarné řešení- Bubliny a Jana Mandlová,
Výtvarná realizace- Kateřina Stundlová
Hudba, klavír- Anna Stenzlová
režie- JM
Hrají: Matěj Nárožný, Šimon Švihel, Martin Gestinger, Kateřina Studlová, nově  Anna Stenzlová

-účast na krajské přehlídce Svitavský Fanda Svitavy 2014  1x
(- doporučení  a výběr na celostátní přehlídku Mladá scéna 2014 Ústí nad Orlicí)
- účast na Trnfestu v Městečku Trnávce květen 2014  1x
-představení pro třídu Modroočky  1x
- vystoupení na svitavské premiéře v Trámu , nazvané Naopak Málo Bublin 30.5.2014 1x
-vystoupení v rámci Mladé scény 1x

 

- z Mladé scény nominace  a účast na Jiráskově Hronově s představením Medvěd?!?(8.-10.8.2014 -3x
-vystoupení Bublin s Medvědem na Malé scéně vÚstín.Orlicí- pro veřejnost- 1x
-představení  Medvěd v Disku Praha na přehlídce DVD 1x
- Medvěd na barokní faře  v Horním Maršově v rámci oslav 20.výročí ekolog. hnutí SEVER- 2x
( v nové alternaci- Marcela Coufalová, Beáta Soldánová, Matěj Nárožný, Anička Stenzlová, Martin Gestinger)

- Matěj Nárožný a Anna Stenzlová byli nominováni na Wolkrův Prostějov v 1.kategorii uměleckého přednesu sólistů( WP se zúčastnil z rodinných důvodů jen Matěj Nárožný)

68. Haló, Jácíčku 2      -soubor Málo
-loutkové představení, navazující na  inscenaci Halo,Jácíčku z roku 2013
-dopracování několika dalších kapitol a spojení v širší celek
Hrají: Barbora Samuelová, Marcela Coufalová, nově Iva Táborská
Loutky- Eva Pecháčková, Hudba- soubor Málo, režie JM
( představení mimo projekt Medvěd medvědu medvědem)
-vystoupení v rámci Svitavského Dýchánku 2014 1x ( doporučení na Dětskou scénu 2014)
- hraní pro MŠ Větrná a Purkyňova  2x
-vystoupení v rámci Trnfestu- květen 2014- 1x
- vystoupení na svitavské premiéře v Trámu , nazvané Naopak Málo Bublin 30.5.2014 1x
- vystoupení v doplňkovém programu Dětské scény 2014 1x
- vystoupenív rámci přehlídky Dětenické divadlování 27.9. – 1x

- Iva Táborská e souborů Málo a Naoak postoupila  v recitaci na celostátní přehlídku Dětská scéna ve 4.věkové kategorii

---------------------------

Ukázky práce při závěrečném Školičkovém Trámtadyjá 11.6.2014:

69. Můj medvěd Flóra     nová přípravná třída Modroočky
-ukázka práce s knihou D.Mrázkové

70. Kubula a Kuba Kubikula aneb Za časů ušatých  čepic třída Duhovky
-ukázka práce s knihou V.Vančury

71.V každém lese je myš, která hraje na housle  třída Čečetky
Práce se stejnojmennou povídkou Giny Ruck Pauquetové

72.Tajemný Skellig      třída Brambůrky 
- práce se stejnojmennou knihou Davida Almonda
( představení mimo projekt Medvěd medvědu medvědem)
---------------------------------------------------

 

73. zhudebněné texty Edwarda Leara a jejich loutková podoba- vystoupení v rámci POSEDU 21.11.na téma Edward Lear( spojené třídy Bubliny a Naopak) 2x

celkem 33 vystoupení DŠ leden –prosinec 2014
PFÚ    7x
Medvěd!?!   12x
Haló,Jácíčku 2  8x
ukázky ostatních tříd  6x


2015
( interní téma DŠ- Skrze tělo)

67.Medvěd!?!
v novém obsazení- Marcela Coufalová, Beáta Soldánová, Matěj Nárožný, Anička Stenzlová, Anička Ročňová

březen 2015-Praha Divadlo v Celetné - účast na přehlídce ke Světovému dni divadla pro děti  -1x
duben2015- účast na Svitavském Dýchánku spojeném s krajskou loutkářskou přehlídkou  -1x
  (- cena za inscenaci a postup na Loutkářskou Chrudim 2015 )
2.6.- Medvěd pro Střední zahradnickou školu Litomyšl v Trámu      1x
16.6. Medvěd v doplňkovém programu dětské scény Svitavy 2015-05-28    2x
3.7. Loutkářská Chrudim- cena za inscenaci a cena za výtvarně scénografické řešení nebo tak nějak            3x
26.8. 2015-noční park Jana Palacha SY   Medvěd  pro veřejnost     1x
4.10. 2015-Litomyšl Ars poetica – Haló, Jácíčku, Oslovi      1x
24.10. 2015 Brněnec festival -- Medvěd,Haló, Jácíčku a Oslovi     1x
7.11..2015 Praha-Přelet nad loutkářským hnízdem- Medvěd     1x
   
červen  2015 -předčasné ukončení  činnosti Dramatické školičky kvůli přestavbě budovy kina, Trámu , Tyjátru a Dramatické školičky

74. Oslovi          - soubor Oslovy
samostatný loutkový individuální výstup Tomáše Mohra a Marcely Coufalové    
( účast na přehlídce individuálních sólových výstupů s loutkou v Přerově – 30.5.2015 -  1x

účast na LCH 2015- hlavní cena v přehlídce individuálních výstupů SČDO -LCH  1x
říjen 2015 Praha – divadlo DISK přehlídka DVD- Oslovi     1x
4.10. 2015-Litomyšl Ars poetica –fara- Haló, Jácíčku, Oslovi     1x
24.10. 2015 Brněnec festival -- Medvěd,Haló, Jácíčku a Oslovi     1x


(75. Farma- rozpracované představení Farma zvířat podle J.Orwela  soubor Naopak)

31.5.2015- Školičkové Trámtadyjá a ukázky práce

70. Kubula a Kuba Kubikula- dotažení a doplnění loňského představení - Duhovky

72. Tajemný Skellig- zcela přepracované loňské představení   - Brambůrky

74. Oslovi- samostatný loutkový individuální výstup
  Tomáše Mohra a Marcely Coufalové     soubor Oslovy

Orchestrion - ukázka  zvukové improvizace     - Modroočky:   (mimo to celoroční práce s knihou Shaun Tana -Pravidla léta)

Improvizace- ukázka herecké improvizace na volně zadané téma  -Čečetky
( mimo to se Čečetky přes polovinu roku věnovaly vlastnímu  tématu Neviditelné dítě, téma šikany, pak  téma reklamy na farmaceutické léky a jejich vedlejší účinky)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Představení: v roce 2015

26.8. 2015-park Jana Palacha SY Medvěd       1x
4.10. 2015-Litomyšl Ars poetica –fara- Haló, Jácíčku, Oslovi     2x
24.10. 2015 Brněnec festival -- Medvěd,Haló, Jácíčku a Oslovi     3x
7.11..2015 Praha-Přelet nad loutkářským hnízdem- Medvěd     1x
21.11. 2015 Choceň- Putování s Janem Amosem( Matěj nárožný, Anička Stenzlová.,   1x
  Gabča Šimková, Veronika Jasanská, Jíňa Homolová+ Jana
13.12.2015 Svitavy- divadlo trám – POSED s Janem Amosem     1x

18.11.2015- spolupráce s knihovnou Týden poezie
11.11.2015 – Pardubické poetické setkání
( DŠ: Adam Weinlich- 1. místo v l. kategorii a 1. místo v kategorii literátů,
Matěj Nárožný- 2. místo ve 2. kategorii, Iva Táborská  čestné uznání v 1. kategorii)

 

 

 


2016

75. Farma
- práce souboru Naopak  na představení podle předlohy Farma zvířat George Orwela
Hrají: Tomáš Mohr, Šimon Keller, Jan Šindelka, Marcela Coufalová, Denisa Marková
Jako hosté:  Matěj Nárožný- Bubliny
Sarah Sleamanová a Vojtra Švihel- Brambůrky
Scénář: soubor a JM
Loutky: JM,  částečně  Denisa Marková a Marcela Coufalová
Režie: JM
- ukázka nedokončeného představení na  Školičkovém Tramtadyjá 20.6.2016
- premiéra 16.12.2016

76. Z pacholíčka Amosem     - soubor Panca Lanca
- soubor vznikl u příležitosti projektu Hanky Voříškové a o životě a díle Jana Amose Komenského, zapojilo se sedm souborů z kraje a republiky.
Dramatická školička zpracovala dětství a mládí J.A.K. pod názvem Z pacholíčka Amosem:

Hráli: Matěj Nárožný, Anna Stenzlová, Gabriela Šimková, Barbora Samuelová, Veronika Jasanská, Jindra Homolová, Jana Mandlová
Režie: soubor a JM
Vystoupení:
-22.11.2015   ZUŠ Choceň
- 13.12.2015   POSED Svitavy- znovuotevření divadla Trám po rekonstrukci
-1.4.2016 Audimafor- Drak Hradec Králové
-17.4.2016 Svitavský Dýchánek
-30.6.2016 Loutkářská Chrudim- inspirativní program

Školičkové Tramtadyjá  pondělí 20.6.2016 a ukázky práce  tříd a souborů
1. Recitace:  Pája Matoušková- Měsíce
2. Přípravka- ukázka        
3. Recitace :   Vítek Weinlich- Povídavá rybička  
4. Modroočky- Psi nebaletí- vystoupení    10minut
5. Recitace Karolínka  | Syrová: Hloupý lev
6. Duhovky- Jeskyně- představení     10 minut
7. Recitace  Marcelka Coufalová: Logický text molekulární  
8. Čečetky- Z tajného deníku AM-ukázka vystoupní   15 min.
9. Recitace  Adam Weinlich: Bidlo 
10. Bubliny – na chodbě- Vzdálený déšť- divadlo poezie  8min.
11. Přestávka
12. Recitace  Matěj Nárožný: Malá recenze na Amose   
13. Brambůrky- vysvědčení  pro absolventy  
14. Naopak – Farma- část představení    20min.
15. Brambůrky-  na chodbě Ostrovy- autorské vystoupení a happening 15 min
16. V přestávce čajovna Honzíka Stenzla, Ostrovy Brambůrek a občerstvení ….

77. Psi nebaletí               - třída Modroočky
Podle stejnojmenné obrázkové knihy Anny Kemp, první pokus předveden na Tramtadyjá 20.6.2016

Hrají:
Agátka Sehnalová, Viktorka Waltová, Bela Kováříková, Lucie Zelinková, Liliana Uzoigwe, Nikola Vladíková, Tadeáš Sedláček, Vítek Weinlich

Hudba: na klavír hraje :Agátka Sehnalová,
Choreografie: Lucinka Zelinková a děti
grafická spolupráce na baletní novinách: Leona Sehnalová
Režie, scénář, kostýmy: JM

78. Jeskyně            - třída Duhovky
- po půlroční pauze děti odmítly pokračovat v práci na představení Kubula a Kuba Kubikula a vymyslely si vlastní námět o tajemné jeskyni
Podle námětu dětí napsala a upravila: JM
Režie: JM

Hrají: Ráchel Kellerová, Karolína Konopáčová, Kateřina Součková, Šárka Herbrichová, Mikuláš Ingr, Ondra Havlíček, Kristina Renzová,Mája Čuhelová, Agáta Štrajtová

Hudba: Arwo Part

79. Z tajného deníku AM      - třída Čečetky
-  ukázka  práce  na knize Sue  Townsendové Tajný deník Adriana Molea

Hrají:Karolína Syrová, Josef Meluzín, Antonie Meluzínová, Nela Havlíčková, Matěj Šindelka, Veronika Hladká, Amálie Waltová ,Kateřina Tesařová, Dan Zoicas


80. Ostrovy       - třída Brambůrky
- po půlroční pauze  a odchodu 3 členů skupiny se Brambůrky v květnu rozhodly nedokončit představení Skellig a  věnovat se novému tématu.
Předlohou se staly knihy:
-Atlas odlehlých ostrovů Judith Schalansky
-Ostrovy, na kterých ztroskotávám Luciena Deprijeka
Ostrovy pak odstartovaly vlastní tvorbu na téma Já jako ostrov- výtbarnou i literární, kterou Brambůrky předvedly jako happening  v nové přístavbě chodby Trámu v rámci Školičkového Tramtadyjá 20.6.2016

Hráli: Martin Pittner, Sarah Sleamanová, Cecilie Nowaková, Vojtěch Švihel, Aneta Mrázková, Leona Zoicasová, ( nepřítomna Iveta Šolltová)

 

81. Vzdálený déšť      - soubor Bubliny
- podle stejnojmenného námětu Shaun Tana z knihy Příběhy z konce předměstí  zpracovali do divadla poezie a  uvedli  jako happening v rámci Školičkového Trámtadyjá:

Hrají: Matěj Nárožný, Anna Stenzlová, Anna Ročňová

Šťastný princ-       soubor Štastný princ
- začátek práce na představení Šťastný princ podle  stejnojmenné novely  Oskara Wildeho

Hrají: Ráchel Kellerová, Pavlína Matoušková, Mikuláš Ingr, Anna Ingrová
Scéna: Pavel Ingr  a děti
Hudba: Josef Gestinger
Na Otevřít program v novém okně

Poslední aktualizace: 25.09.2018

Vstupenky

Otevření pokladny, rezervace vstupenek, rodinné pasy

Pokladna kina je otevřena úterý - sobota od 18:30 do 20:30 hodin a dále dle promítacích časů, rezervace je možno zajistit na telefonu: 739 040 678, nebo na e-mailu: pokladna@kultura-svitavy.cz.
Možnost internetového předprodeje pro kino Vesmír naleznete zde.
Rodinné pasy platí pouze na filmy označené: Rodinné pasy

Pozor !! , nelze vstupenky od kina rezervovat přes internet, pouze telefonicky nebo

emailem na recepci:

kontakt: 731 677 692 , email: recepce@kultura -svitavy.cz

Otevřít program v novém okně

Poslední aktualizace: 22.02.2018

České Vánoce - Svitavský ochotnický divadelní spolek Zaklep

Otevření pokladny, rezervace vstupenek, rodinné pasy

Pokladna kina je otevřena úterý - sobota od 18:30 do 20:30 hodin a dále dle promítacích časů, rezervace je možno zajistit na telefonu: 739 040 678, nebo na e-mailu: pokladna@kultura-svitavy.cz.
Možnost internetového předprodeje pro kino Vesmír naleznete zde.
Rodinné pasy platí pouze na filmy označené: Rodinné pasy

Otevřít program v novém okně

Poslední aktualizace: 04.12.2017

Kino Vesmír

Otevření pokladny, rezervace vstupenek, rodinné pasy

Pokladna kina je otevřena úterý - sobota od 18:30 do 20:30 hodin a dále dle promítacích časů, rezervace je možno zajistit na telefonu: 739 040 678, nebo na e-mailu: pokladna@kultura-svitavy.cz.
Možnost internetového předprodeje pro kino Vesmír naleznete zde.
Rodinné pasy platí pouze na filmy označené: Rodinné pasy

Adresa: Purkyňova 17, 56802 Svitavy


Sál má elevaci, kapacitu 240 míst. 
Kino Vesmír je ozvučeno systémem DOLBY DIGITAL SURROUND.EX (6.1)

                                                                  .   

 

                             


V kině Vesmír se konají pravidlená filmová představení od úterý do soboty od 19:30 hodin,
pravidelná filmová představení pro MŠ, školy základní i střední, školní družiny a pro Klub důchodců.  

 

Pokladna kina je otevřena úterý - sobota od 18:30 do 20:30 hodin a vždy v den, kdy se promítá; rezervace je možno zajistit na telefonu: 739 040 678, nebo na e-mailu: pokladna@kultura-svitavy.cz.

 

 

Otevřít program v novém okně

Poslední aktualizace: 09.11.2017

Novinky e-mailem

Pokud máte zájem o zasílání emailem pořadů Střediska kulturních služeb a programu svitavských kin vždy v předstihu na další měsíc, zaregistrujte se pomocí Vašeho e-mailu.

Souhlasím

K ukládání nastavení, měření návštěvnosti a správnému fungování webu využíváme soubory cookies. Souhlasíte s jejich užíváním? Více informací