Dramatická školička

Termíny přehlídek a táborů

Fandův Dýchánek 5.–⁠7. 4. 2024
Dětská scéna 7.–⁠13. 6. 2024
Festival Loutkářská Chrudim 28. 6. –⁠ 4. 7. 2024
Tábor v Ludvíkově 14.–⁠20. 7. 2024
Příměstský tábor ve Školičce 12.–⁠16. 8. 2024
Přehlídka POSED 19. 10. 2024

Rozvrh

pondělí 14:00–14:30 recitace  
  14:30–16:00 Andělky 9–11 let
  16:15–17:45 Po másle 14–15 let
  17:45–18:15 recitace  
úterý 14:15–15:45 Marcipánci (nová přípravná třída) 6–8 let
  16:00–18:00 Modré Haiku (soubory Modro a Vločky) 13–16 let
středa 14:00–15:45 recitace  
  15:45–17:15 Jahůdky 11–12 let
  17:30–18:00 recitace  
čtvrtek 8:00–12:00 kurzy Montessori (lektorka Mgr. Soňa Nádvorníková)
  14:00–15:30 Borůvky 8–10 let
  16:00–17:30 recitace a individuální hodiny
  18:00–20:00 kurz Hlas a dech (on-line)
pátek 8:00–12:00 kurzy Montessori (lektorka Mgr. Soňa Nádvorníková)

Mgr. Jana Mandlová

Učitelka dramatické výchovy

+420 733 142 092
jana.mandlova@kultura-svitavy.cz

BcA. Marcela Plíhalová

Nová přípravka Marcipánci

+420 732 876 044

BcA. Karin Pavlova

Asistentka ve třídě Borůvky

+420 773 902 095

Historie

Dramatickou školičku založila v říjnu roku 1992 Jana Mandlová při Středisku kulturních služeb ve Svitavách – za přispění ředitele SKS Petra Mohra a především díky pomoci divadelníka, hudebníka a loutkáře MUDr. Karla Šefrny, který se stal po celou dobu věrným příznivcem a spolupracovníkem Dramatické školičky.

Názvem navazovala na Divadelní školičku, kterou předtím krátce vedl Matěj Šefrna a snad také odkazovala na skromné začátky dramatické výchovy ve Svitavách. Vedle Jany Mandlové učili v Dramatické školičce její absolventi Monika Formanová (2001–2005) a po ní Michal Kadlec (2005–2010). Krátce také Aneta Kopecká (2003–2005). V současné době vyučuje dramatickou výchovu pouze Jana Mandlová – za pomoci asistentů z řad nejstarších studentů a absolventů (Anna Stenzlová, Marcela Coufalová, Matěj Nárožný, Lea Zoicasová).

Dramatická školička začínala ve skromných podmínkách prázdné, nezařízené učebny, o kterou se dělila ještě s dalšími soubory pod hlavičkou SKS. Postupně rozjela pravidelnou výuku, individuální hodiny, recitace, pravidelné semináře dramatické výchovy, odborné kurzy, soustředění, výlety, přehlídky, letní tábory, recitační soutěže atd. V roce 1997 bylo přestavbou kanceláří SKS vybudováno nové divadlo Trám s kapacitou 100 diváků, které sousedí s učebnou Dramatické školičky. Vzniklo komorní divadlo, které městu chybělo. Od té doby mohly probíhat pravidelné zkoušky dětských i dospělých divadelních souborů, přednášky, koncerty, výstavy, soutěže, přehlídky.

Dvakrát do měsíce probíhají také nedělní pohádky pro děti. Organizačně se na provozu divadla podílela z velké části právě Dramatická školička. Novou přestavbou a rekonstrukcí budovy v roce 2015 se divadelní zázemí rozšířilo o nové vstupní prostory, přístupové chodby s výstavními plochami, šatnu herců a šatnu pro diváky.

V současné době navštěvuje Dramatickou školičku 50 dětí ve věku 6–22 let, které pracují v sedmi věkových třídách. Počet dětí se proměňuje, cílem je však dlouhodobá a kontinuální práce s dětmi. Školička propojuje prvky divadla, hudby, poezie,literatury, výtvarná a pohybu, ale divadelní představení není cílem, spíše prostředkem k plně rozvinuté a svobodné osobnosti dítěte. To se neobejde bez důvěry, porozumění a spolupráce jak dětí, tak jejich rodičů.