Kontakty

Fabrika

Recepce

Eva Chaloupková

recepční

+420 731 677 692
recepce@kultura-svitavy.cz

Irena Pokorná

recepční

+420 731 677 692
recepce@kultura-svitavy.cz
Programové oddělení

Eva Kolářová

kulturní referentka - KPH, výstavy

+420 604 226 348
eva.kolarova@kultura-svitavy.cz

Vladislav Steinbauer

kulturní referent - DAC, koncerty

+420 734 283 465
vlada.steinbauer@kultura-svitavy.cz

Michal Kadlec

kulturní referent - dětská divadla, školní představení

+420 734 416 994
michal.kadlec@kultura-svitavy.cz

Lucie Václavková

kulturní referentka – taneční kurzy, propagace

+420 733 490 886
lucie.vaclavkova@kultura-svitavy.cz
Ekonomické oddělení

Hana Dopitová

ekonomka

hana.dopitova@kultura-svitavy.cz
Technické oddělení

Jaroslav Pittner

správce Fabriky

+420 731 677 693
jaroslav.pittner@kultura-svitavy.cz

Daniel Zezula

zvukař, grafik, web

+420 731 677 691
daniel.zezula@kultura-svitavy.cz

Martin Palla

technik

martin.palla@kultura-svitavy.cz

Jiří Hroch

technik

Jaroslav Donda

technik

KINO vesmír, divadlo TRÁM

Daniel Chmelař

správce budovy

+420 605 318 837
daniel.chmelar@kultura-svitavy.cz

Ivana Martínková

pokladní

+420 739 040 678
pokladna@kultura-svitavy.cz

Jana Mandlová

Dramatická školička

+420 733 142 092
jana.mandlova@kultura-svitavy.cz