image

FAPS 2024

2024

15. ročník mezinárodního Festivalu amatérských pěveckých sborů

event 19. - 20. 4. 2024 location_on Fabrika

15. ročník mezinárodního Festivalu amatérských pěveckých sborů proběhne v kulturním centru Fabrika ve dnech 19. a 20. dubna 2024. Oslava sborového zpěvu a Roku české hudby začne v pátek večer Zahajovacím koncertem, kde se svým samostatným programem i společným vystoupením představí jednotlivé sbory. Součástí FAPS je také dopolední koncert dětských pěveckých sborů. Těžištěm festivalu je práce na společných skladbách, které sbory provedou na sobotním Slavnostním koncertě. Pro jubilejní ročník jsme vybrali kantátu LETEM ČESKÝM INTERNETEM současného brněnského skladatele a vynikajícího klavíristy Zdeňka Krále, napsanou v roce 2022 na texty sbormistra a dirigenta Martina Franzeho. Skladba je napsaná pro smíšený pěvecký sbor s doprovodem klavíru a souboru bicích nástrojů. Oba autoři budou osobně přítomni. Martin Franze povede práci v ateliéru, Zdeněk Král bude doprovázet koncertní provedení.

Pořadatelé festivalu: SKS Svitavy a Pěvecké sdružení DALIBOR Svitavy

Ředitelka festivalu: Miroslava Ducháčková

Ředitel SKS Svitavy: Petr MohrKONCERTY:


Mezinárodní přehlídka dětských pěveckých sborů

pátek 19. dubna 2024, Fabrika Svitavy, 11 hodin


Zahajovací koncert

Přehlídka mužských, ženských a smíšených pěveckých sborů

pátek 19. dubna 2024, Fabrika Svitavy, 20 hodin


Přátelský koncert ve Svitavách

sobota 20. dubna 2024, kostel Navštívení Panny Marie, náměstí Míru Svitavy, 11 hodin


Přátelský koncert v Koclířově

sobota 20. dubna 2024, Českomoravská Fatima Koclířov, kostel sv. Alfonse a Panny Marie, 16.30 hodin


Slavnostní koncert spojených pěveckých sborů, závěr festivalu

sobota 20. dubna 2024, Fabrika Svitavy, 20 hodinŽenské pěvecké sbory:

Ženský pěvecký sbor Cantoria Praha

sb. Nora MIchálkováMužské pěvecké sbory:

Mužský pěvecký sbor B. Martinů města Poličky

sb. Oldřich Růžička

Mužský pěvecký sbor Vocatus Ecumenicus Jimramov

sb. Oldřich RůžičkaSmíšené pěvecké sbory:

Pěvecké sdružení DALIBOR Svitavy

sb. Miroslava Ducháčková

K dur Kuřim

sb. Jiří Šon a Anastassia Hart

Komorní sbor Lenky Dohnalové-Mlynářové

sb. Lenka Dohnalová

LUCKY VOICE BAND

sb. Lucie Freiberg

Musica da camera Brno

sb. Martin Franze

Proměny ZUŠ Svitavy

sb. Dana PražákováDětské pěvecké sbory:

Cvrčci, ZUŠ Svitavy

sb. Marie Dvořáková

Svitavánek, ZUŠ Svitavy

sb. Dana Pražáková

Březováček, ZUŠ Svitavy (odloučené pracoviště Březová nad Svitavou)

sb. Marie Dvořáková

Kapičky a Kapky, ZUŠ Blansko

sb. Dominik Pernica

Pěvecký sbor ZUŠ Králíky

sb. Petra Fišerová

Svitavský dětský sbor, ZUŠ Svitavy

sb. Dana Pražáková

Žáci ZUŠ Strzelin, PolskoSborová kantáta LETEM ČESKÝM INTERNETEM

Kantátu Letem českým internetem složil v roce 2022 brněnský hudební skladatel a klavírista Zdeněk Král na texty Martina Franzeho. Je napsaná pro smíšený pěvecký sbor, klavír a velkou sekci bicích nástrojů včetně marimby. Premiéru měla v listopadu 2022 na výročním koncertě komorního sboru Musica da camera Brno. Klavírního partu se bravurně zhostil autor skladby Zdeněk Král.

Celovečerní skladba v délce 60 minut zaujme moderní vokální i instrumentální notací s přesahy do populární hudby, jazzu, rocku i hudby divadelní a filmové. Vtipné texty využívají s lehkostí, nadhledem a nadsázkou „poetiku“ sociálních sítí a internetových článků. Jedinečným propojením hudby a textu vznikla originální kompaktní kompozice moderní hudby.
Autoři o kantátě LETEM ČESKÝM INTERNETEM


Kantátu LETEM ČESKÝM INTERNETEM jsem psal během letních měsíců 2022 na texty kamaráda, sbormistra Martina Franzeho. Po hudební stránce jsem se snažil zachovat lehkost a nadsázku Martinových textů a myslím, že vznikla celkem kompaktní kompozice, právě z hlediska propojení hudby a textu. Tomu odpovídá i žánr, který je, tak jako u většiny mých současných kompozic, jistý druh eklektismu, odkazující k divadelní a filmové hudbě, k minimalismu, serialismu, jazzu a rocku. Je to kompozice, kde jsem se po mnoha letech nebál jít cestou pravidelných rytmů, odněkud někam jdoucí melodie a jednoduché harmonie, hledajíc v tom svůj vlastní styl. Dospěl jsem totiž k názoru, že stejně tak, jak se člověk nechce podbízet jednoduchostí a prostotou, nechce se na druhou stranu podbízet ani avantgardou a moderností ...

ZDENĚK KRÁL
Texty kantáty LETEM ČESKÝM INTERNETEM vznikaly postupně několik měsíců od konce roku 2021. Z původního, poněkud nabubřelého a komplikovaného tvaru postupně vykrystalizoval úsečný a zkratkovitý text, jež odpovídá způsobu vyjadřování na internetových portálech. Hlavním inspiračním zdrojem byla poetika nadpisů internetových článků a příspěvků na sociálních sítích. Přes bulvární tématiku, vztahové problémy, sportovní zprávy a esoterické vytržení smyslů se dějová linka postupně prokouše ke kultuře, politice a Facebooku, aby na závěr ještě stihla obsáhnout moudrá shrnutí a skončila v radostné extázi moravské pseudolidové písně. Ze stručné charakteristiky by se mohlo na první pohled zdát, že jde jen o prvoplánovou legraci. Avšak kdoví, jestli není opak pravdou? Ať už se člověk dnes zastaví na kterémkoliv místě, vidí (bohužel) ve většině případů pouze lidi, kteří zírají do svých mobilů, natáčí si na ně momentky z okolí, nebo si v nich navzájem něco ukazují. Vytržení z reálného světa je tak jistě dokonalé a pozornost lidských bytostí se otáčí naplno do světa virtuálního. Svůj názor si ale jistě udělá každý posluchač sám. Nakonec, na koncertě se mobily používat nebudou, takže bude mít třeba chvíli čas se soustředit na skutečné vjemy (na sociálních sítích někdy i "věmy").

Jsem rád, že se hudebního ztvárnění ujal kamarád Zdeněk Král. Z mého pohledu se mu podařilo vystihnout náladu textů znamenitě. Díky Zdeňku! Inu, a teď už je to na Vás, divácích a posluchačích ... 

MARTIN FRANZE


Martin Franze (*1972) je absolventem brněnské Konzervatoře v oboru sólový zpěv a Janáčkovy akademie múzických umění v Brně v oboru dirigování sboru. První pěveckou praxi získal v komorním sboru IUVENTUS Svitavy, byl členem Českého filharmonického sboru Brno a jako zpěvák i dirigent spolupracoval s mnoha dalšími soubory. Jako sbormistr vedl dlouhá léta smíšený komorní sbor Virtuosi di Mikulov, byl uměleckým vedoucím Smíšeného sboru Kantiléna Brno a vokálního ansámblu OctOpus vocalis. Je dramaturgem mezinárodního festivalu pěveckých sborů KAMPANILA Mikulov, konaného od roku 1999. Ve své sbormistrovské praxi se věnuje převážně interpretaci hudby 20. a 21. století s akcentem na skladby českých autorů. S různými soubory uvedl v premiérách celou řadu skladeb soudobých autorů. Příležitostně se věnuje komponování se zaměřením na sborovou literaturu.


Zdeněk Král (*1971) je hudební skladatel a klavírní improvizátor, autor knih pro děti. Píše vážnou hudbu (komorní, sborovou, orchestrální), scénickou hudbu pro divadlo a rozhlas (asi 90 titulů), divadelní písně a šansony, jazzové a jazzrockové skladby, hudbu k filmu i reklamě, dětské opery (4) a skladby pro děti. Na svém kontě má také několik zpěvníků úprav lidových písní, pohádky pro děti (Drakouni) i autorská divadelní představení (Edison). Je držitelem prestižní ceny Classic Prague Awards za nejlepší skladbu vážné hudby za rok 2019 (skladba Magnificat). Vystudoval konzervatoř v Teplicích, obor kontrabas, krátce studoval klavír na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze. Poté absolvoval Janáčkovu akademii múzických umění v Brně, obor hudební skladba, a posléze studium zakončil jako doktorand oboru hudební tvorba (Ph.D.).